Background Image

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

Spotkania indywidualne - odbywają się z częstotliwością raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, sesja trwa 50 minut.
Taką formę proponujemy osobom, które chcą pracować same nad sobą, dostrzegają swoje trudności i problemy.
Prowadzimy psychoterapię dla osób dorosłych,młodzieży i dzieci.

sesja trwa 50 minut
PRACA SAMYM NAD SOBĄ

Spotkania par/małżeństw

Adresowane do osób dostrzegających kłopoty w swoich relacjach z partnerem, będących w kryzysie, mających problem z komunikacją.

Sesja trwa 1h lub 1.5h
Pomagamy parom:

W kryzysie, w problemach z komunikacją oraz w konflikcie okołorozwodowym

W ramach naszej pracy proponujemy psychoterapię


PSYCHOTERAPIA
DŁUGOTERMINOWA

Długoterminowy kontakt ukierunkowany na rozwiązanie głębszych problemów i konfliktów leżących u podłoża zgłaszanych problemów.

PSYCHOTERAPIA
KRÓTKOTERMINOWA

Zamknięty cykl spotkań skoncentrowany na rozwiązaniu problemów osobistych związanych z konkretną sytuacją, kryzysem czy zmianą życiową.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomagam dzieciom, które:

 • są lękliwe i mają tendencje do zamartwiania
 • doświadczają problemów z koncentracją
 • mają niską samoocenę
 • cierpią z powodu kłopotów ze snem
 • doświadczają trudności adaptacyjnych w nowych sytuacjach

Pomagam nastolatkom doświadczającym:

 • depresji
 • różnego rodzaju zaburzeń lękowych,
 • uczucia osamotnienia,
 • problemów w relacjach,
 • problemów z komunukacją-treningi asertywności
Background

Spotkania rodzinne

Odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie. Są najskuteczniejszą formą pomocy w sytuacji, gdy pojawiają się trudności w życiu jednego z członków rodziny(np. problemy wychowawcze, szkolne, emocjonalne u dziecka) a pozostali wykazują chęć do zaangażowania się w poszukiwanie rozwiązań.

Prowadzone zazwyczaj przez dwóch psychologów trwają ok.1,5h.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna jest wynikiem procesu badawczego, powstaje na podstawie

Screenshot

OFERUJEMY DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ

 • Diagnostyka psychologiczna w opiniowaniu na prywatne potrzeby klienta
 • Diagnostyka dysfunkcji poznawczych lub intelektualnych.
 • Diagnostyka uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
 • Diagnoza osobowości.
 • Test diagnostyczny inteligencji ogólnej.
 • Test preferencji zawodowych.
 • Opiniowanie psychologiczne.